Zdravstvo

Vesti :: Bez participacije za socijalno najugroženije građane

xxxGrađani čiji su mesečni prihodi manji od republičke minimalne zarade imaju pravo na oslobađanje plaćanja učešća u troškovima lečenja i participaciji za lekove, a ovo pravo u 2008. godini, prema podacima Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO) iskoristilo je 362.712 građana Srbije.

Građani čiji su mesečni prihodi manji od republičke minimalne zarade imaju pravo na oslobađanje plaćanja učešća u troškovima lečenja i participaciji za lekove, a ovo pravo u 2008. godini, prema podacima Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO) iskoristilo je 362.712 građana Srbije.

Najveći broj zahteva odobren je u Nišu - 33.900, zatim u Beogradu 29.692, Čačku 24.013, Kruševcu 22.899 i Kragujevcu 22.033.
RŽO je pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2009. godinu ovo pravo proširio na veći broj osiguranika.

Osim građana čija primanja ne prelaze iznos minimalne mesečne zarade u Republici, pravo na oslobađanje od plaćanja participacije imaju i osiguranici i članovi njihovih porodica " ako ukupni mesečni prihod po članu porodice ne prelazi neto minimalnu zaradu u Republici koja iznosi 13.920,00 dinara", navedeno je u pravilniku.
Plaćanja participacije oslobađeni su i ratni vojni invalidi, civilni invalidi rata, slepa lica i trajno nepokretna lica, osobe koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, kao i dobrovoljni davaoci krvi.
Ovo pravo omogućeno je i građanima koji pripadaju drugim socijalno ugroženim kategorijama stanovništa - odnosno osobe koje nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje, već je ono finansirano iz budžeta Republike Srbije - nezaposlena lica, izbegla, raseljena i prognana lica, lica starija od 65 godina života bez ostvarenog prava na penziju, kao i pripadnici romske nacionalne manjine.
Da bi građani i ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu bez plaćanja participacije neophodno je da u svojoj filijali RZZO preuzmu, popune i podnesu odrejdeni obrazac i druga potrebna dokumenta.

Izvor:BLIC

Arhiva vesti...»

 

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi