Zdravstvo

Vesti :: Dobrovoljna terapija za nasilnike

nasilje-u-porodiciViše od 25 počinioca nasilja u porodici od ovog proleća dobrovoljno se uključilo u projekat centra za socijalni rad u cilju smanjenja agresije u porodici.

O značaju ovog projekta dovoljno govori podatak da se svake godine u glavnom gradu registruje preko 1.500 slučajeva nasilja u porodici, da je samo u prvoj polovini ove godine 29 žena u našoj zemlji ubijeno od strane „najbližeg svog”, odnosno da su prošle godine čak 32 žene stradale u „toplom porodičnom gnezdu”.

Ovaj projekat sprovodi se u centrima za socijalni rad u Nišu, Beogradu i Kragujevcu, a programi za počinioce nasilja predstavljaju i preventivnu meru usmerenu ka suzbijanju recidivizma, koje je karakteristično za nasilje u porodici.

Kako objašnjavaju u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, stručni tim ove socijalne ustanove prošao je kroz specijalizovanu obuku za sprovođenje tretmana sa počiniocima nasilja u partnerskim odnosima i sprovodi terapiju koja je namenjena počiniocima lakšeg i srednjeg oblika porodičnog nasilja (fizičkog nasiljabez težih posledica, koje se često javlja u kombinaciji sa psihičkim i ekonomskim nasiljem), osobama koje nisu zavisne od alkohola ili psihoaktivnih supstanci i koje su spremne da preuzmu odgovornost za svoje postupke, kao i da promene dosadašnje ponašanje.

"Na prvim razgovorima sa terapeutom u Gradskom centru za socijalni rad, do sada je bilovišeod 25 počinilaca nasilja –za neke je bilo preporučljivije da se nastavi individualan tretman, a neki su odustali od terapije. Trenutno je u toku terapijski rad sa jednom grupomod osam korisnika, a u toku je formiranje još jedne grupe. Po završetku togšestomesečnog tretmana, planirano je da se počiniocima nasilja omogućida nastave saindividualnom terapijom ili da prisustvuju još nekoj od grupnih sesija. Sa počiniocima nasilja rade mešoviti parovi terapeuta, tretman počinje individualnim razgovorom, najčešće se nastavlja u grupi i traje šest meseci. U tom periodu trebalo bi da dođe do prestanka nasilnogponašanja", ističu stručnjaci Gradskog centra za socijalni rad.

Sagovornici Politike ističu da ovu „uslugu” mogu dobiti svi muškarci koji se dobrovoljno jave Gradskom centru za socijalni rad ukolikoprepoznaju da imaju problem sa svojim nasilničkim ponašanjem i motivisani su da rade na izmeni ponašanja, kao i korisnicima koje upute opštinska Odeljenja GCSR. U ovom momentu sve osobe koje se nalaze na terapiji upućene su od strane opštinskih odeljenja.

Kako ističu u gradskom centru za socijalni rad, cilj je da se u skorije vreme uspostavi saradnja sa tužilaštvom, koje će po sudskoj meri upućivati počinioce nasilja na terapijski rad u Gradski centar za socijalni rad – one za koje procene da će terapiju lakše prihvatati, ako znaju da će u suprotnom ići u zatvor.

"Po važećem Krivičnom zakonu, postoji mogućnost da za krivična dela za koja je predviđena kazna zatvora do pet godina, tužilac po osnovu odloženog krivičnog gonjenja uputi počinioca nasilja na psihološku terapiju. Ukoliko se tretman uspešno završi, ne pokreće se krivična prijava protiv počinioca nasilja u porodici", objašnjavaju stručnjaci Gradskog centra za socijalni rad.

Iskustvo psihologa, pedagoga i socijalnih radnika govori da za nasilnike najčešći motiv dolaska na terapiju predstavlja strah od mogućih posledica njegovog ponašanja, kao što je razvod, zabrana viđanja dece i krivična prijava.

"Rad sa počiniocima nasilja u porodici predstavlja veoma kompleksan zadatak, jer je neophodno uvažiti počinioca nasilja, ali mu istovremeno i jasno staviti do znanja da je nasilno ponašanje neprihvatljivo i da je osnovni cilj tretmana da se ono zaustavi i da se nađu prihvatljiviji načini reagovanja. Iskustva naših kolega iz Norveške i drugih zemalja gde se godinamasprovode ovakvi programi govori da su promene moguće i da su mnogi nasilnici prestali sa svojim agresivnim ponašanjem. Tokom ovog terapijskog procesa, počinioci nasilja uče da prepoznaju agresiju i njene posledice na porodicu, decu, partnerske odnose i seksualnost ", zaključuju eksperti Gradskog centra za socijalni rad.

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi