Zdravstvo

Vesti :: Kod lekara i bez debelog novčanika

xxxSve češće se u javnosti mogu čuti komentari da je skupo otići kod lekara, a posebno ukoliko je potrebno obaviti dijagnostičke pretrage na sofisticiranim i skupim uređajima i aparatima. Građani se ponekad žale na to da bez debelog novčanika ne mogu da se leče. Koliko su tačne ovakve tvrdnje?

Kako kažu u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, sve troškove zdravstvene zaštite koji su utvrđeni kao pravo iz zdravstvenog osiguranja finansira Zavod. Osim propisane participacije i učešća u ceni leka s liste A-1 ili nekog od implanta, građanima ne sme biti naplaćeno ništa drugo. Zdravstvena ustanova je u obavezi da osiguranicima pruži sve neophodne preglede, intervencije, lekove, medicinska sredstva... koja su utvrđena kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i po proceduri koju je propisao RZZO. Ordinirajući doktor je za sve zdravstvene usluge ili dijagnostičke procedure koje pacijentu predloži, lekove koje mu sugeriše da koristi, ili ukoliko savetuje da se zdravstvena usluga obavi u drugoj zdravstvenoj ustanovi, dužan da te predloge izda u pisanoj formi, a ne da ih sugeriše usmeno.
Zdravstvena ustanova je u obavezi da za sve usluge koje finansira zdravstveno osiguranje, a za koje je utvrđena procentualna ili fiksna participacija, izda račun koji je propisao RZZO. Za sve ostale zdravstvene usluge koje ne finansira zdravstveno osiguranje već ih građani plaćaju u punom iznosu, zdravstvena ustanova je dužna da izda fiskalni račun. Osiguranici koji smatraju da im je neka zdravstvena usluga neosnovano naplaćena imaju pravo da svojoj matičnoj filijali RZZO-a podnesu zahtev za vraćanje novca, tj. refundaciju. Uz zahtev se podnosi kompletna medicinska i računska dokumentacija, a novac se osiguraniku vraća ukoliko filijala utvrdi da je usluga naplaćena neosnovano.
Refundaciju troškova moguće je ostvariti i za lečenje u drugoj zdravstvenoj ustanovi ukoliko matična zdravstvena ustanove ne može u roku od 30 dana da pruži neku uslugu. Tada osiguranici mogu obaviti lečenje u drugoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi, a troškove refundirati u filijali zdravstvenog osiguranja. Mogućnost refundacije postoji za zdravstvene usluge kao što su laboratorijske analize, rendgen, ultrazvučni i drugi pregledi, medicinska rehabilitacija i drugi specijalistički i dijagnostički pregledi. Izuzetak predstavljaju zdravstvene usluge za koje je propisano utvrđivanje lista čekanja (MR i CT dijagnostika, koronarografija srca, revaskularizacija miokarda bajpas hirurgijom, ugradnja endoproteza kuka itd). Takođe, izuzetak su i redovni kontrolni pregledi (na tri, četiri, šest meseci, godinu dana...), kao i neophodne dijagnostičke i laboratorijske analize potrebne za taj pregled. Redovne kontrolne preglede i uz njih neophodne dijagnostičke i laboratorijske analize ustanova je dužna da pruži do roka u kojem je doktor tražio pregled, a koji može biti i duži od 30 dana.
Da bi osiguranik ostvario pravo na refundaciju, neophodno je da mu zdravstvena ustanova koja nije u mogućnosti da u roku od 30 dana pruži potrebnu zdravstvenu uslugu, izda potvrdu o tome, što je najčešće problem jer ustanova neće da je izda. Nakon što od zdravstvene ustanove dobiju potvrdu, osiguranici imaju mogućnost da o svom trošku odu u privatnu praksu a da novac refundiraju od svog zdravstvenog osiguranja. Zahtev za refundaciju podnosi se u matičnoj filijali RZZO-a, na obrascu koji se dobija u filijali. Uz zahtev se prilaže potvrda o nemogućnosti pružanja usluge i kompletna medicinska i računska dokumentacija. Ukoliko filijala utvrdi da je zahtev za refundaciju osnovan, novac će osiguraniku biti vraćen u visini stvarnih troškova.

Izvor: DNEVNIK 07.09.2011.

Arhiva vesti...

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi