Zdravstvo

Vesti :: Socijala: Spisak od 600.000 nevolja

zahteviUgroženi građani šire listu zahteva koje prosleđuju centrima za socijalni rad. Traže novac, ogrev, besplatne obroke, pravne savete, čak i da im se nabave lekovi.

NEVOLJA i nemaština naterale su skoro 600.000 građana da u prošloj godini potraže pomoć u centrima za socijalni rad. Od stručnih radnika u ovim ustanovama i mladi i stari najčešće su tražili novac, ali i ogrev, besplatan obrok, lekove, smeštaj u dom, zaštitu od porodičnog nasilja... Spisak zahteva sve je duži, a mogućnost da im se udovolji sve su tanje.

Od centara se očekuje da reše sve što ima predznak socijalno i zato stručni radnici trpe ogroman pritisak - objašnjava Živorad Gajić, direktor Zavoda za socijalnu zaštitu. - Zato imamo ogroman raskorak između kapaciteta i potreba građana. Ne samo što se obim korisnika svake godine povećava, već su i zahtevi sve kompleksniji i teži.

Prema analizama Zavoda, 140 centara za socijalni rad svake godine uradi najmanje 70.000 stručnih procena (korisnika, usvojilaca, hranitelja...), 4.000 neodložnih intervencija (smeštaj u dom ili drugu porodicu), 40.000 individualnih i porodičnih savetovanja, 70.000 supervizija, 150.000 zahteva za jednokratne pomoći i još toliko za stalna novčana davanja, 8.000 zahteva za starateljstva i usvojenja, izdaju 85.000 raznih uverenja, 10.000 mišljenja policiji, školama, opštinama, 30.000 nalaza na zahtev sudovima u vezi sa roditeljskim pravima i izdržavanjem dece... A u osnovi svih problema danas je, ocenjuje Gajić, hronična oskudica:

- Kad dođe neki korisnik po novčanu pomoć, stručni radnici tek tada mogu da otkriju i druge probleme u toj porodici, pa se neretko sazna da deca imaju probleme u školi, da su vaspitno zanemarena, da su porodični odnosi narušeni, ponekad čak i sa elementima nasilja. Zato je teško odvojiti koji su dominatni problemi s kojima se svakodnevno suočavaju u centrima. Jedine razlike su regionalne, jer se u selima više radi sa starim stanovništvom, a u gradovima s mladima.

Dosta posla ima i u Kruševcu. Prema rečima Slađane Čabrić, direktorke CSR, broj zahteva za novčanu pomoć udvostručio se samo za godinu dana, a sve su veći problemi oko zbrinjavanja psihički obolelih starih i odraslih osoba, beskućnika:

- Teško rešavamo i probleme nasilja u porodici, koje je sve prisutnije. S obzirom na sve veći pritisak koji trpimo zbog stalnog povećanja broja korisnika, neophodno nam je više zaposlenih, a njihov broj se samo smanjuje.

Ni na jugu Srbije nije bolje.

- Spisak pomoći koje narod traži je sve veći - priča Zoran Jović, direktor CSR u Nišu. - Za godinu dana se broj korisnika i pruženih usluga povećao za 36 odsto, pa smo u 2012. imali čak 37.000 raznih zahteva. Nisu svi oni bili kompleksni, ali neki se rešavaju i po tri godine.

Jović nabraja da je u 2011. bilo 1.970 zahteva za novčanu pomoć, a danas ih je 5.200. Pravo na subvencionisanje komunalih usluga tražilo je 3.200 Nišlija, jednokratne pomoći dobilo je 4.670, besplatne obroke 10.700 građana:

- A uz sve to imamo i 24 časa dežurstva u slučaju da nekome zatreba urgentni smeštaj u prihvatilište ili je reč o žrtvi porodičnog nasilja.

MANJAK SARADNIKA

PREMA podacima Zavoda, u centrima je 3.235 zaposlenih, pa ispada da je jedan radnik zadužen za 2.420 stanovnika, što je daleko lošije od evropskih standarda. Među zaposlenima je samo 1.790 stručnih radnika i to 854 socijalnih radnika, 304 psihologa, a ostalo su pedagozi, andragozi, pravnici...

Izvor: NOVOSTI 15. 02. 2013.god.

Arhiva vesti...»Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi