Zdravstvo

Vesti :: Sporni izabrani lekar

Sporni izabrani lekarStanovnici Srbije koji nisu izabrali lekara, od ponedeljka neće moći da overe knjižice, piše "Politika".

Naravno, kada se odluče za određenog stručnjaka, imaće ponovo mogućnost za overu ovog dokumenta.

Ukoliko građani nemaju overenu zdravstvenu knjižicu, u Ministarstvu zdravlja kažu da im se ne uskraćuje pravo na zdravstvenu zaštitu, već samo na pružanje zdravstvenih usluga na teret sredstava obaveznog osiguranja.

"Ukoliko osigurano lice ne izabere lekara u zakonom predviđenom roku ima pravo na hitnu medicinsku pomoćdo momenta prve posete domu zdravlja, kada će izabrati svog lekara. To znači da zdravstvene usluge preko hitnog medicinskog zbrinjavanja građani mogu da dobiju, ali ne o trošku zdravstvenog osiguranja. Imajući u vidu da je prema podacima RFZO-a čak 6,7 miliona građana izabralo svog lekara, za građane koji to nisu učinili možemo da zaključimo da ili ne žive u zemlji ili ne koriste zdravstvenu zaštitu u javnom nego u privatnom sektoru", kažu u Ministarstvu zdravlja.

Na pitanje novinara "Politike" da li postoji mogućnost pomeranja roka izbora lekara, nadležni napominju da to ne bi bilo izvodljivo bez izmene zakonskih propisa, naglašavajući da je većina građana izabrala svog lekara i time pokazala odgovornost za brigu o sopstvenom zdravlju, tako da ne vide razlog za odlaganjem primene propisa, a nisu za to ni imali bilo kakvu vrstu pritisaka.

Međutim, izbor lekara, kao uslov za overu knjižica, ipak je sporan za neke organe, poput Agencije za borbu protiv korupcije. Obavezom izbora lekara, koja se postavlja kao uslov za overu zdravstvene knjižice, a uz pretnju gubitka prava na zdravstveno osiguranje, ugrožava se Ustavom zagarantovano pravo na zdravstvenu zaštitu, upozoravaju u ovoj agenciji.

"Davanjem ovlašćenja nadležnim organima da zdravstvenim osiguranicima ne pruže unapred plaćene zdravstvene usluge ukoliko ne izaberu lekara, povređuje se i načelo zaštite prava osiguranih lica i zaštite javnog interesa. Praksa pojedinih poslodavaca da od zaposlenih zahtevaju dostavljanje potvrde o izboru lekara, pa čak i o otvaranju zdravstvenog kartona, koja je posledica različitog tumačenja zakona, dovodi do još veće diskriminacije pojedinih kategorija građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu", ističu u agenciji.

S druge strane, u Ministarstvu zdravlja smatraju da jeza očekivati bilo da je agencija ovakvu vrstu primedaba iznela u procesu izmene i dopune zakona, a ne u momentu kada se zakoni primenjuju, što doprinosi stvaranju nepoverenja građana u pravni sistem.

"Ono što agencija napada predstavlja upravo uvođenje procedura koje sprečavaju zloupotrebu, neracionalnost, proizvoljnost u ostvarivanju prava, a time sprečavaju i potencijalno koruptivno delovanje u zdravstvenom sistemu. Agencija neopravdano doprinosi stvaranju nepoverenja građana u zdravstveni sistem, koji su pokazali visok stepen svesti i odgovornosti i izabrali svog lekara", tvrde u ministarstvu.

Izvor: POLITIKA 01.06.2012.god.

Arhiva vesti...»

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi