Zdravstvo

Vesti :: Usluge palijativnog zbrinjavanja i kućne nege

xxxSekretarijat za zdravstvo obezbedio je 1,5 miliona dinara za unapređenje usluga palijativnog zbrinjavanja i kućne nege uvođenjem psihosocijalne podrške korisnicima i porodici, koje će sprovoditi Dobrotvorni fond Srpske pravoslavne crkve „Čovekoljublje".

Saradnja sa ovom nevladinom organizacijom, koja obezbeđuje organizovanu podršku najteže obolelim populacionim grupama na teritoriji Beograda - obolelim od HIV/AIDS-a, starim i teško obolelim osobama, obolelim od karcinoma i umirućim pacijentima, počela je prošle godine.

Zahvaljujući ovoj saradnji organizacija „Čovekoljublje" je zbrinula više stotina najteže obolelih građana na teritoriji Zvezdare i Novog Beograda.

Obezbeđivanjem usluga zdravstvene nege, psihosocijalne i duhovne podrške, korisnicima usluga i njihovim porodicama bitno se pomoglo u suočavanju sa problemima i poteškoćama najtežih oboljenja.

Zbog izuzetno dobrih rezultata, Sekretarijat za zdravstvo i ove godine nastavlja saradnju sa „Čovekoljubljem", kako bi podrška i pomoć obolelim građanima bili dostupni u svim beogradskim opštinama.

- Palijativno zbrinjavanje teško obolelih temelji se na multdisciplinarnom pristupu u organizovanju lečenja i nege obolelih i zahteva aktivno učešće svih u procesu zbrinjavanja, kako profesionalaca tako i porodice i volontera. Više nego i u jednom drugom vidu zdravstvenog zbrinjavanja, u procesu obezbeđivanja kvalitetnih usluga palijativne nege neophodna je tesna saradnja lekara, medicinske sestre, socijalnog radnika, sveštenika, psihologa, članova porodice, odnosno tesna saradnja predstavnika javnog i civilnog sektora. Polazeći od savremenih standarda palijativnog zbrinjavanja, Sekretarijat za zdravstvo preduzima mere unapređenja ovih usluga na teritoriji Beograda. Psihosocijalna podrška korisnicima i članovima porodice od posebnog je značaja u sprovođenju palijativnog zbrinjavanja i ima za cilj očuvanje kvaliteta života pacijenata i članova porodičnog okruženja - rekao je gradski sekretar za zdravstvo dr Zoran Blagojević.

Unapređivanje usluga palijativnog zbrinjavanja uvođenjem psihosocijalne podrške korisnicima sprovodiće se kontinuirano do kraja godine i namenjeno je starim licima i osobama u terminalnim fazama bolesti, kao i članovima njihovih porodica.

Predviđene su kućne posete medicinske sestre osobama u terminalnim fazama oboljenja i pružanje usluga kućne nege, kao i obučavanje članova porodice za pružanje pomoći i nege obolelim ukućanima i angažovanje 10 volontera „Čovekoljublja" za podršku, pomoć i druženje sa osobama u terminalnim fazama oboljenja (druženje, šetnja, pomoć pri održavanju lične i kućne higijene, nabavka namirnica i lekova, kao i nadzor u slučaju odsustva ukućana) i pružanje podrške članovima njihovih porodica.

Izvor:STUDIO B 28.03.2010.

Arhiva vesti...»

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi