Zdravstvo

INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

Institut za transfuziju krvi Srbije Institut za transfuziju krvi Srbije je visokospecijalizovana, naučnoistraživačka i nastavna zdravstvena ustanova, referalna za oblast transfuziologije.

Osnovan je 24. oktobra 1944. godine pod nazivom Zavod za transfuziju krvi Srbije, sa zadatkom da prikuplja krv dobrovoljnih davalaca na području tadašnje savezne države.

Tokom proteklih šest decenija, zahvaljujući pre svega aktivnostima Instituta, u Srbiji je uspostavljen sistem organizovanog, dobrovoljnog, neplaćenog i anonimnog davalaštva krvi. Prateći savremena svetska dostignuća u oblasti transfuziologije, Institut je u rutinsku praksu uvodio savremene metode konzervacije krvi, različite vidove davanja krvi, razvijao koncept usmerene hemoterapije, a u skladu sa naučnim saznanjima sukcesivno uvodio testiranja krvi davalaca na markere pojedinih infektivnih bolesti koje se mogu preneti transfuzijom. U okviru Instituta formirano je više laboratorija, osnovani su nacionalni centri za hemofiliju, tipizaciju tkiva i frakcionisanje plazme.
Od osnivanja do danas Institut je prikupio, procesirao, testirao i distribuirao preko 2,5 miliona jedinica krvi, obavio preko 50 miliona laboratorijskih analiza i frakcionisao više od 500 tona ljudske plazme.

Svetoga Save 39 

Beograd 

11000 

Srbija 

011/244-2651 

011/444-8110 

 

 

1853

Delatnosti
 

BESPLATNA PRIJAVA!!!

Prijavite BESPLATNO firmu u našu bazu podataka. Prijavom u bazu pomažete ažuriranju podataka

Prilikom pretrage baze prvo se listaju firme sa logotipom + linkom + mailom + ostalim podacima - plaćena opcija, dostupna svima, pa onda ostali po abecedi a sa osnovnim podacima.

Besplatnu prijavu možete uraditi odavde...

PRIJAVITE GREŠKU!!!

Ukoliko primetite grešku kod vas ili vama poznate firme molimo vas da nas kontaktirate. Za vas je potrebno da se prijavite u bazu i posle provere vaši podaci će biti ispravljeni. Za tuđe podatke molimo da nas kontaktirate odavde greška.

apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi