Zdravstvo

medicina


MEDICINA, GRANE MEDICINE


MEDICINA


Medicina je nauka koja se bavi lečenjem, preventivom i dijagnostikom. Možemo i reći da se medicina bavi zdravljem i bolešću živih organizama. Medicina je zasnovana na dva principa: teorijsko-istraživačkom i praktičkom, ili često nazvanom kliničkom principu. Teorisko-istraživački princip će omogućiti da se određena oblast, bolest, urođena mana ili stanje definiše, detaljno prouči i nakon izvršenih testova uputi na zaključivanje. Zaključena medicinska teorija se putem raznih edukacijskih procesa najčešće sprovodi u praktični oblik, što će dovesti do konačnog cilja - unaprijeđenja zdravlja živih oblika na kojima će se ta teorija i primjenjivati. Medicinu čine spojevi naučnog i praktičnog, jer pored teorijske osnove, u medicini postoji niz tehnika, proizvoda, postupaka, planova i drugih definicija koje su u najvećoj meri sposobne da život održe zdravim, ili ponovo takvim učine ukoliko on to nije.

Zadaci medicine su:

1. lečiti i suzbijati bolesti
2. omogućiti bolesnicima povratak u normalan život
3. sprečiti pojavu bolesti
4. poboljšati zdravlje zdravih osoba

Ogromno područje koje obuhvata medicina može se podeliti na:

1. Osnovne (bazne) medicinske nauke
2. Kliničke medicinske nauke
3. Stomatologija
4. Veterinarska medicina
5. Farmacija
6. Ostale grane medicine

Preciznija podela na grane medicine.

Grane medicine:

Medicinska hemija
• Biofizika
• Humana genetika
• Anatomija
• Histologija i embriologija
• Fiziologija
• Medicinska biohemija
• Imunologija i imunohematologija
• Mikrobiologija
• Patologija
• Patološka fiziologija
• Farmakologija

1. Farmakologija i toksikologija
2. Klinička farmakologija
Klinička biohemija i laboratorijska medicina
• Radiologija
• Nuklearna medicina
• Ginekologija i akušerstvo
• Pedijatrija

1. Neonatologija
2. Neuropedijatrija
3. Dečija hematologija i onkologija
4. Dečija endokrinologija i dijabetologija
5. Dečija kardiologija
6. Dečija pneumologija
7. Dečija nefrologija
8. Dečija reumatologija
9. Dečija gastroenterologija
10. Dečija ortopedija
Interna medicina
1. Angiologija
2. Endokrinologija i dijabetologija
3. Kardiologija
4. Gastroenterologija
5. Hematologija i onkologija
6. Nefrologija
7. Pneumologija-pneumoftiziologija
8. Reumatologija
9. Gerijatrija
Hirurgija
1. Opšta hirurgija
2. Neurohirurgija
3. Torakalna hirurgija
4. Hirurgija srca
5. Vaskularna hirurgija
6. Visceralna hirurgija
7. Urologija
8. Ortopedija
9. Dečija hirurgija
10. Plastična hirurgija
11. Ratna hirurgija
Onkologija
• Otorinolaringologija
• Neurologija
• Psihijatrija
• Oftalmologija
• Dermatovenerologija
• Anesteziologija
• Transfuziologija
• Infektologija
• Epidemiologija
• Higijena i ekologija
• Porodična medicina
• Fizikalna medicina i rehabilitacija
• Medicina rada
• Medicinska statistika
• Medicinska informatika
• Socijalna medicina
• Urgentna medicina
• Sudska medicina
• Sportska medicina
• Tropska medicina
• Veterinarska medicina
• Stomatologija
• Oralna hirurgija
• Maksilofacijalna hirurgija
• Farmacija
• Javno zdravstvo

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi