Zdravstvo

zdravstvena zaštita

Upućivanje na lečenje u inostranstvu

Osiguranom licu se može odobriti lečenje u inostranstvu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje oboljenja, stanja ili povrede koji se ne mogu uspešno lečiti u republici Srbiji, a u zemlji u koju se osigurano lice upućuje postoji mogućnost za uspešno lečenje tog oboljenja, stanja ili povrede.

Pod lečenjem u inostranstvu se podrazumeva ambulantno, polikliničko i stacionarno lečenje, a izuzetno i pretraživanje međunarodnih registara organa i tkiva, kao i slanje uzoraka tkiva na analizu zbog dijagnostičkih procedura koje se ne mogu obezbediti u zemlji.

Da bi pacijent imao izgleda na uspeh u postupku upućivanja na lečenje u inostranstvu, potrebno mu je mišljenje referentne zdravstvene ustanove da je takvo lečenje u skladu sa važećim Pravilnikom o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvu, da su iscrpljene mogućnosti lečenja u zemlji i da postoji mogućnost uspešnog lečenja u zdravstvenom centru u inostranstvu.

Uslove, liste oboljenja, stanja i povreda za upućivanje na lečenje u inostranstvo, kao i spisak inostranih zdravstvenih ustanova- možete pogledati u Pravilniku.

Pravilnik o uslovima i načinu upućivanaja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo
Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi