Zdravstvo

socijalna zaštita

Stranica namenjena osobama sa invaliditetom.
Na ovoj strani postavili smo materijal koji vam može doprineti u ostvarivanju svojih prava kao građana i kao invalida.

OMBUDSMAN- Zaštitnik prava građana

Prava osoba sa invaliditetom

Uvršćivanje u prioritete angažovanja Zaštitnika građana borbu za poštovanje prava osoba sa invaliditetom, pokazalo se više nego opravdanim. Konkretnim aktivnostima u domenu svojih zakonom utvrđenih nadležnosti Zaštitnik je javno reagovao na kršenje prava osoba sa invaliditetom, upozoravajući nadležne organe na nepoštovanje propisa i kršenje ljudskih vprava.

Osobe sa invaliditetom su sistematski isključene iz sfere obrazovanja, zaposlenja, politike, kulture, slobodnog vremena i rekreacije. Mere i praksa političkog i pravnog sistema, ekonomskih struktura, zvaničnih službi i sl. često predstavljaju barijere u učešću osoba sa invaliditetom.

Edukacija i senzibilizacija osoba bez invaliditeta je neophodna kako bi razumeli pojam diskriminacije, postali svesni njenog postojanja i sebe u ulozi diskriminatora u nekim situacijama. Podjednako je potrebna edukacija i senzibilizacija samih osoba sa hendikepom po ovom pitanju, kao i pravovremeno informisanje o njihovim pravima, zakonima i promenama/novostima u zakonima kako bi i one razumele mehanizme diskriminacije, postale svesne da je ona svuda prisutna i da je neophodno (i moguće) aktivno se boriti protiv nje.
Materijal preuzet sa sajta Ombudsmana.

Za sve informacije možete se obratiti na :

Zaštitniku prava građana - OMBUDSMAN
Milutina Milankovića br.106
11070 Novi Beograd
Tel: 011/ 2142 281
Faks: 011/2135 456
Palata Srbija (istočno krilo)
Bulevar Mihajla Pupina br.2, kancelarija 19
Tel: 011/ 3019510
dežurni mobilni telefon: 0648768505

e-mail: zastitnik@ombudsman.rs


 

Centar za samostalni život invalida Srbije

Centar za samostalni život invalida Srbije je osnovan 1996. godine i svoj rad je bazirao na načelu poznatom kao cross-disability što znači da okuplja osobe sa različitim vrstama prvenstveno telesnog invaliditeta, koje povezuju zajedničke potrebe i interesi.
Danas Centar deluje iz središta u Beogradu i pet podružnica u drugim gradovima Srbije, radeći na promovisanju filozofije samostalnog života osoba sa invaliditetom i stvaranju uslova za njenu primenu u Srbij
i.

Misija Centra obuhvata :

* Zastupnički rad za ostvarenje osnovnih gradjanskih i ljudskih prava osoba sa invaliditetom
* Promovisanje socijalnog pristupa invalidnosti u svim oblastima društvenog života
* Afirmisanje sposobnosti osoba sa invaliditetom, razvoj njihovih potencijala i ličnosti
* Testiranje i promovisanje novih usluga za podršku osobama sa invaliditetom - Servis personalnih asistenata
* Podizanje svesti o potrebi stvaranja pristupačne životne sredine, uključujući stanovanje i transport
* Delovanje na smanjenju dvostruke diskriminacije i promovisanja prava žena sa invaliditetom.

Za sve informacije možete se obratiti centru na;

xxxCentar za samostalni život invalida Srbije
Adresa:
Milenka Vesnića 3 (Radomira Vujovića 3)
11000 Beograd
Srbija

Telefon/fax:
+381 11 360-55-09
+381 11 367-53-17

Email: office@cilsrbija.org
Web: http://www.cilsrbija.org/ser/index.php

 

 

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi