Zdravstvo

zakoni

 

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Službeni glasnik Republike Srbije", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09 i 101/10

Sadržaj zakona:

I. UVODNE ODREDBE

II. OBAVEZNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

III. DOBROVOLJNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

IV. LICA KOJIMA SE OBEZBEDUJU PRAVA ZA SLUCAJ INVALIDNOSTI I
TELESNOG OŠTECENJA PROUZROKOVANIH POVREDOM NA RADU ILI PROFESIONALNOM BOLEŠCU

V. PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

VI. USLOVI ZA STICANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

1. Starosna penzija

2. Invalidska penzija

3. Porodicna penzija

VII. PENZIJSKI STAŽ

1. Staž osiguranja koji se racuna sa efektivnim trajanjem

2. Staž osiguranja koji se racuna sa uvecanim trajanjem

3. Poseban staž

VIII. UTVRDIVANJE VISINE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

1. Starosna i invalidska penzija

2. Porodicna penzija

3. Novcana naknada za telesno oštecenje

4. Naknada pogrebnih troškova

4a. Novcana naknada za pomoc i negu drugog lica

5. Najniži i najviši iznos penzije

IX. USKLADIVA JE PENZIJE I NOVCANE NAKNADE

 

X. OSTVARIVANJE I KORIŠCENJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

1. Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

2. Korišcenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

XI. MATICNA EVIDENCIJA O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

XII. ORGANIZACIJA

XIII. FINANSIRANJE

XIV. NAKNADA ŠTETE

XV. VRŠENJE NADZORA

XVI. KAZNENE ODREDBE

XVII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PRECIŠCEN TEKST
ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM
OSIGURANJU

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine, osim odredaba cl. 1, 10, 15, 20, 21,23, 26, 31, 54. i 64. ovog zakona u delu koji se odnosi na profesionalna vojna lica, koje se primenjuju pocev od 1. januara 2012. godine.

 

" Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju" možete čitati ili preuzeti odavde
PDF

 

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi