Zdravstvo

medicina


Međunarodna klasifikacija bolesti
i srodnih zdravstvenih problema MKB-10


Međunarodna klasifikacija bolesti
i upotreba šifre MKB-10 je bolja i preciznija od dijagnoze na latinskom ili nekom drugom jeziku i predstavlja tipičnu hijerarhisjku klasifikaciju. Međunarodna klasifikacija bolesti po ovoj metodi podeljena je u 21 kategoriju gde prva tri znaka prikazuju grubi sliku dijagnoze, kodove za klasifikaciju bolesti i ostale znakove, simptome, abnormalnosti itd. Dodata je još jedna kategorija (22) za posebne sfrhe.


Međunarodna klasifikacija bolesti - šifarnik

 

R.b. ŠIFRA NAZIV
I. A00-B99 Određene infekcijske i parazitske bolesti(Infektivne i parazitarne bolesti)
II. C00-D48 Neoplazme

III.

D50-D89 Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava(Bolesti krvi i krvotvornog sustava te određene bolesti imunološkog sistema)
IV. E00-E90 Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti(Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma)
V. F00-F99 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja( Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja)
VI. G00-G99 Bolesti živčanog sistema
VII. H00-H59 Bolesti oka i adneksa (Bolesti oka i očnih adneksa)
VIII. H60-H95 Bolesti uva i procesusa mastoideusa
IX. I00-I99 Bolesti cirkulatornog sistema
X. J00-J99 Bolesti disajnog (respiratornog) sistema
XI. K00-K93 Bolesti probavnog sistema
XII. L00-L99 Bolesti kože i potkožnog tkiva (Bolesti kože i hipoderma)
XIII. M00-M99 Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
XIV. N00-N99 Bolesti genitalno-urinarnog sistema (Bolesti urogenitalnog sistema)
XV. O00-O99 Trudnoća, porođaj i puerperijum
XVI. P00-P96 Određena stanja porođajnog perioda (5 mes. pre i 1 mes. posle) (Određena stanja s poreklom iz perinatalnog razdoblja)
XVII. Q00-Q99 Kongenitalne malformacije, deformiteti i hromozomske abnormalnosti(Urođene mane, deformiteti i anomalije hromozoma)
XVIII. R00-R99 Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasifiikovani na drugom mestu
XIX. S00-T98 Ozlede, trovanja i određene druge posledice sa spoljnim uzrokom
XX. V01-Y98 Spoljni uzroci morbiditeta i mortaliteta
XXI. Z00-Z99 Faktori sa uticajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
XXII. U00-U99 Kodovi (šifre) za posebne svrhe

 

 

U narednom periodu obradićemo svaku kategoriju posebno. POSETITE NAS PONOVO.

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi