Zdravstvo

opšte informacije


Portal ZDRAVSTVO se aktivno uključuje u informisanje javnosti o postojanju «REGISTRA DAVALACA KOSTNE SRŽI SRBIJE», i informacije koje ćemo pružiti su od velikog značaja za rad Registra i nemerljiva nada bolesnicima za koje pokušavamo da pronađemo davaoca kostne srži.

  • ŠTA JE REGISTAR DAVALACA KOSTNE SRŽI

....................................................................................................................................................

Registar davalaca kostne srži sadrži podatke o osobama koje žele da pomognu i koje su, kao što Vi sada razmatrate, već dali mali uzorak krvi za HLA tipizaciju.

Kada je nekom bolesniku neophodna transplantacija, u Registru se traži davalac koji je sa njim podudaran.

Da bi olakšali ovo traženje, Registri velikog broja zemalja su se udružili u Svetski registar davalaca kostne srži. U Svetskom Registru se danas nalazi preko 10 miliona doborovljnih davalaca kostne srži iz celog sveta koji žele da pomognu.

Uprkos tome, mnogi pokušaji pronalaženja odgovarajućeg davaoca su još uvek neuspešni. Ali sa porastom broja davalaca u Registru povećava se verovatnoća pronalaženja davaoca kostne srži za sve veći broj bolesnika.

Verovatnoća da se nađe davalac odgovarajuće podudarnosti je veća ukoliko su davalac i bolesnik iste etničke pripadnosti, s obzirom na to da je učestalost HLA različita u različitim populacijama.

Možda ste baš Vi jedina osoba koja je podudarna sa bolesnikom kome je transplantacija kostne srži jedina nada! Vi možete biti jedina osoba na svetu koja odgovara, koja ima istu HLA tipizaciju kao bolesnik, jedina osoba koja bi mogla da spase život nekome koji umire od teške bolesti kostne srži.

  • ŠTA JE KOSTNA SRŽ

....................................................................................................................................................

Kostna srž je po izgledu slična krvi i nalazi se u centralnom delu velikih kostiju. To je mesto gde se stvaraju nove ćelije krvi, a to su: crvena krvna zrnca ili eritrociti, koji su neophodni za prenošenje kiseonika, bela krvna zrnca ili leukociti, koji su potrebni za borbu organizma protiv infekcije i krvne pločice ili trombociti, koji su potrebni za zaustavljanje krvarenja.

Dakle, kostna srž je mesto gde se stvaraju ćelije koje su neophodne za život.

  • ŠTA JE TRANSPLATACIJA KOSTNE SRŽI I KOME JE NEOPHODNA

.....................................................................................................................................................

Kostna srž može biti uništena nekim teškim bolestima, zračenjem ili lekovima. Tada se ne stvaraju nove ćelije krvi i nastaju bolesti koje ugrožavaju život kao što su leukemija, aplastična anemija, imune deficijencije, urođeni poremećaji metabolizma i druge. Danas je ove bolesti moguće lečiti tranplantacijom kostne srži.

Transplantacija kostne srži je obnavljanje obolele kostne srži ćelijama
zdravog davaoca.

Ubrizgavanjem zdravih ćelija kostne srži u venu bolesnika (isto kao pri transfuziji krvi) očekujemo da kostna srž počne da proizvodi normalne zdrave ćelije krvi. Uprkos najboljem medicinskom tretmanu, kod bolesnika su moguće teške komplikacije, ali se većina transplantacija danas završava uspešno.

Transplantacija kostne srži od zdrave osobe može biti mogućnost da se nastavi život i obnovi zdravlje bolesnika kome je kostna srž teško oštećena. Transplantacija može biti potrebna i deci i odraslima.

....................................................................................................................................................

Ostala pitanja iz brošure:

  • Ko može da bude davalac kostne srži za određenog bolesnika?
  • Kako se daje kostna srž?
  • Da li je davanje kostne srži bezbedno?
  • Gde se sprovodi postupak davanja kostne srži?
  • Šta je još potrebno da znate ukoliko baš Vi budete u prilici da nekome pomognete?

Odgovere na ova pitanja i detaljnije informacije potražite na sajtu Registra.
www.rdks.org.rs

 

 

 

 

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi