Zdravstvo

zdravstvena zaštita

DOBROVOLJNO-DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Usvajanjem Uredbe o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju omogućeno je da građani uplate dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje. Ova uredba daje mogućnost privatnim osiguravajućim kućama da građanima ponude "paralerno, dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje".

Ko se može dopunsko osigurati?
Na osnovu dobrovoljnog osiguranja preko privatnih osiguravajućih kuća, ali i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje svi građani mogu da koriste prava i razne pogodnosti koje nisu omogućene obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Korisnici dopunskog zravstvenog osiguranja su većinom građani sa prosečnim primanjima.

Šta dobijate?
Za mesečnu premiju od 30 do 150 evra osiguranici biraju vreme pregleda, bolnicu u kojoj će biti medicinski zbrinuti, stomatološke usluge i sve vanstandardne procedure. Tretmani osiguranika obezbeđeni su preko mreže najeminentnijih privatnih i državnih zdravstvenih ustanova.

Prednosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

• Dostupnost dežurnog lekara 24 časa dnevno – bez straha od nepredviđenih situacija
• Izbor prave ustanove i lekara – bez rizika od neodgovarajućeg lečenja
• Ušteda vremena – bez odlaganja na pregled i bez pomeranja poslovnih i privatnih obaveza
• Pokriće svih troškova lečenja – bez participacija i dodatnog plaćanja za tretmane i lekove
• Poseban tretman u toku lečenja – komforne bolničke sobe i ljubazno osoblje

Vrste dopunskog zdravstvenog osiguranja

  • Individualna osiguranja
  • Kolektivna osiguranja

Većina osiguravajućih kuća u svojim ponudama imaju i osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija koje je vrsta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i koje možete ugovoriti nezavisno od obaveznog zdravstvenog osiguranja.Ova vrsta osiguranja takođe se može ugovoriti kao individualna ili kolektivna.


 

 

 

 


Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi