Zdravstvo

zdravstvena zaštita

 

Republička zdravstvena inspekcija

Zdravstvena inspekcija
Ulica: 27. marta 43-45, Beograd
011/275-2446 (08.30-16.30)

Republička zdravstvena inspekcija nadležna je za:
- Žalbe na lekarski kadar
- Žalbe na čekanje na preglede po zdravstvenim ustanovama
- Kontrolu naplate zdravstvenih usluga
- Kontrolu nepravilnosti/nedostatka opreme u zdravstvenim ustanovama
- Kontrolu poštovanja radnog vremena
- Kontrolu kupovine medicinskog materijala i lekova

Prijavu zdravstvenim inspektorima možete da podneti usmeno, telefonskim pozivom ili odlaskom u njihove prostorije, a možete i da im se obratiti u pisanoj formi.Pismo poslati preporučenom poštom ili predati na pisarnici najbliže zdravstvene inspekcije.

Zdravstvena inspekcija

Pacijenti koji su nezadovoljni tretmanom u pojedinim zdravstvenim ustanovama mogu se obratiti zdravstvenoj inspekciji na broj telefona:
011/333-4003

ili na mejl zdravstvena.inspekcija@zdravlje.gov.rs

Inspekcija za lekove i opojne droge

Ulica: Omladinskih brigada 1, Beograd
tel. 011/311-1647,
011/311-2381

Republička inspekcija za lekove i opojne droge nadležna je za:
:: Nadzor nad apotekama, veledrogerijama, galenskim laboratorijama i proizvođačima lekova
:: Nadzor nad subjektima koji se bave laboratorijskim ispitivanjem lekova
::  Utvrđivanje zakonski predviđenih uslova za obavljanje delatnosti proizvodnje lekova i medicinskih sredstava, prometa lekova i medicinskih sredstava na veliko i malo, oblast opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekusora

 

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi