Zdravstvo

Vesti :: Pacijentima vratili više od četiri miliona dinara

Pacijentima vratli više od četiri miliona dinaraPortparol RFZO Sanja Mirosavljević je izjavila da zdravstvene usluge koje ustanova ne može da pruži u roku od mesec dana, osiguranici mogu da obave u drugoj ustanovi, a da troškove refundiraju u filijali zdravstvenog osiguranja.

BEOGRAD - Republički fond za zdravstveno osiguranje je lane za dijagnostičke usluge, koje nisu mogle da se obave u roku od 30 dana u državnoj zdravstvenoj ustanovi, isplatio građanima više od četiri miliona dinara.

Portparol RFZO Sanja Mirosavljević je izjavila da zdravstvene usluge koje ustanova ne može da pruži u roku od mesec dana, osiguranici mogu da obave u drugoj ustanovi, a da troškove refundiraju u filijali zdravstvenog osiguranja.

Mogućnost refundacije troškova postoji za zdravstvene usluge kao što su laboratorijske analize, rentgen, ultrazvučni i drugi pregledi, medicinska rehabilitacija i drugi specijalistički i dijagnostički pregledi.Izuzetak su zdravstvene usluge za koje je propisano utvrđivanje lista čekanja (MR i CT dijagnostika, koronarografija srca, revaskularizacija miokarda bajpas hirurgijom, ugradnja endoproteza kuka, operacija katarakte sa ugradljom sočiva...)

Mirosavljević je objasnila da bi osiguranik ostvario pravo na refundaciju, neophodno je da mu zdravstvena ustanova koja nije u mogućnosti da u roku od 30 dana prži potrebnu zdravstvenu uslugu, izda potvrdu o tome da nije u mogućnosti da to obavi.Nakon sto dobije potvrdu, osiguranik ima mogućnost da o svom trošku pregled obavi u nekoj drugoj ustanovi, a da novac refundiraju od zdravstvenog osiguranja.

Zahtev za refundaciju podnosi se u matičnoj filijali RŽO, a uz zahtev se prilaže potvrda o nemogućnosti pružanja usluge i kompletna medicinska i računska dokumentacija.Ukoliko filijala utvrdi da je zahtev za refundaciju osnovan, novac će osiguraniku biti vraćen u visini stvarnih troškova, ukazala je portparol fonda.Kako je kazala Mirosavljević, ukoliko doktor savetuje da se zdravstvena usluga obavi u drugoj zdravstvenoj ustanovi, dužan da te predloge izda u pisanoj formi, a ne da ih usmeno sugeriše.

Osiguranici koji smatraju da im je neka zdravstvena usluga neosnovano naplaćena, takođe imaju pravo da svojoj matičnoj filijali RFZO podnesu zahtev za povraćaj novca.Uz zahtev se podnosi kompletna medicinska i računska dokumentacija, a novac se osiguraniku vraća, ukoliko filijala utvrdi da je usluga neosnovano naplaćena.

Prema podacima RFZO, za lekove na recept, materijal i implante kojih nije bilo u zdravstvenim ustanovama, pa su ih pacijenti sami kupovali, prošle godine osiguranicima je vraćeno još 7.836.190 dinara.

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi