Zdravstvo

Vesti :: Promena pola o trošku države

promena pola o trošku državePromena pola iz medicinskih razloga od danas je deo prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a na takvu operaciju u Srbiji čeka oko 200 osoba.

Pomoćnik ministra zdravlja Zorica Pavlović izjavila je da je to predviđeno Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje su usvojene 28. jula 2011. godine. Ona je kazala da je procedura određivanja koji pol kod takvih osoba je preovlađujući veoma komplikovana i da podrazumeva medicinske, ali i psihološke pripreme koje traju tri do četiri godine.

Pavlovićeva je objasnila da će biti formirana stručna grupa koja će razmatrati medicinsku dokumentaciju i davati preporuke za intervenciju.

"Ovoj kategoriji pacijenata neophodno je obezbediti adekvatnu zdravstvenu zaštitu, pod uslovom da za to postoje isključivo medicinski razlozi", kazala je ona, dodajući da će za tu vrstu intervencije u narednih u dve do tri godine biti spremno oko 50 pacijenata.

Kako je kazala, promena pola radi se u GAK Narodni front u Beogradu i Kliničkom centru Srbije, a do sada je u tim ustanovama operisan veliki broj stranaca jer su usluge povoljnije nego u drugim zemljama.

"Reč je o maloj grupi ljudi kojoj treba dati šansu da budu prihvaćeni u društvu. Važno je i da im u doglednom periodu nadležne službe kada obave intervencije izdaju i odgovarajuća lična dokumenta", kazala je pomoćnica ministra.

Od danas će i za studente do navršenih 26 godina biti obezbeđena besplatna stomatološka zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pored njih, pravo na stomatološke zdravstvene usluge dato je i licima kod kojih je u toku života zbog oboljenja ili povrede došlo do gubitka pojedinih telesnih ili psihofizičkih funkcija zbog čega nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju aktivnosti svakodnevnog života, kao i socijalno ugroženima.

Ovo pravo stekle su samo osoobe koje imaju vrlo niska primanja, odnosno primanja ispod nivoa prosečne zarade.

Izmenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da se iz budžeta počev od 2012. godine, obezbeđuju sredstva za lečenje pacijenata obolelih od retkih bolesti.

Kako je najavila pomoćnica ministra, sredstva će biti obezbeđena za sedam pacijenata, a spisak vrsta bolesti načiniće republička stručna komisija.

"Za lečenje pacijenata koji boluju od retkih bolesti iz budžeta će biti izdvojeno 130 miliona dinara i to od prihoda ostvarenih od igara na sreću", kazala je Pavlović.

Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti precizirane su odredbe koje se odnose na stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u oblasti obavljanja specijalizacija, odnosno užih specijalizacija. To znači da za određene deficitarne grane specijalističke edukacije ne mora postojati uslov od dve godine radnog staža po položenom stručnom ispitu.

Predloženo je da se pored drugih poslova koji se kao poslovi od opšteg interesa finansiraju iz sredstava budžeta Srbije, prošire i na poslove koje obavlja Institut za medicinu rada "Dr Dragomir Karajović", a koji se odnose na praćenje i proučavanje uslova rada, organizovanje i sprovođenje informacionog sistema prikupljanja podataka i praćenja epidemiološke situacije na teritoriji Srbije.

Takođe, to će biti predviđeno i u oblasti profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i povredama na radu, kao i predlaganje mera za njihovo sprečavanje i smanjivanje, odnosno unapređenje organizacije i rada zdravstvenih ustanova u oblasti zaštite zdravlja na radu...

Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju uneta je nova definicija povrede na radu koja je usklađena sa prihvaćenom definicijom Svetske zdravstvene organizacije (SZO), prema kojoj se povredom na radu smatra samo ona koja je nastala u samom procesu rada.

Izvor: B92 02.01.2012.

Arhiva vesti...»

 

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi