Zdravstvo

Vesti :: Pacijenti sve češće nezadovoljni

xxxPacijenti su u velikoj meri nezadovoljni tretmanom u zdravstvenim ustanovama, o čemu najbolje svedoči podatak da su samo u prva tri meseca ove godine zdravstvenoj inspekciji stigle 924 pritužbe

Među njima je bilo dosta pritužbi koje su ukazivale na medicinske propuste u radu lekara sa smrtnim ishodom.

Ministarstvo zdravlja je organizovalo vanredne spoljne stručne nadzore nad radom tih radnika i interesantno je da se u tim proverama skoro ni u jednom slučaju nije utvrdilo postojanje lekarske greške.

Kompletan skener rada jedne zdravstvene ustanove, počev od rada portira, vozača, higijene toaleta, soba, stručnog rada lekara, medicinskih sestara, kvaliteta lekova, u Srbiji je prosto nemoguće dobiti. Nadležne tri inspekcije (zdravstvena, sanitarna, farmaceutska) uglavnom rade odvojeno i samo ono što je po zakonu u delokrugu njihovih nadležnosti. Upućeni kažu da se problem može rešiti reformisanjem inspekcija, tako da jedna dobije više nadležnosti.

Danas se dešava da zdravstveni inspektor, kada u kontroli uoči lek kom je istekao rok trajanja ili se pak ne čuva dobro, o tome mora da obavesti kolegu iz farmaceutske inspekcije u čijoj su lekovi nadležnosti. Kontrola bi se pojednostavila, ubrzala, pojeftinila kada bi jedna inspekcija dobila više ovlašćenja. Do tada rešenje možda leži u zajedničkim, istovremenim kontrolama sve tri inspekcije.


- To i jeste loše što su svi u kontrolama usredsređeni samo na ono što je u njihovoj nadležnosti. Mislim da sve inspekcije moraju da prođu jednu ozbiljnu reformu. U bolnicama je sve povezano i ne može da se gleda samo jedan segment. Pa bolničke infekcije nastaju zbog loše higijene kako u sobama, tako i u toaletima, a na to se obično nadovezuje lutanje sa pravom terapijom. Tu ima posla za sve tri inspekcije - kaže za „Blic nedelje" Branka Stamenković, pokretač građanske inicijative „Majka hrabrost".

U Ministarstvu zdravlja kažu da se rade zajedničke kontrole više inspekcija, ali samo u posebnim situacijama.

- Retko kada u kontrolu sve tri inspekcije idu zajedno. To su obično situacije kada je predmet prijave problem iz delokruga rada više inspekcija - kaže dr Danica Mihailović, načelnik zdravstvene inspekcije u Ministarstvu zdravlja.
To što inspekcije idu odvojeno u kontrolu nikako ne znači, tvrdi ona, da Ministarstvo zdravlja nema uvid u kompletan rad svake zdravstvene ustanove, kako državne, tako i privatne prakse. To im omogućavaju periodični izveštaji sve tri inspekcije, kao i pojedinačno referisanje inspektora po pojedinim pitanjima.
- Moram da priznam da zbog malog broja inspektora nismo zadovoljni brojem redovnih inspekcijskih nadzora. Mnogo više kontrola se radi po prijavama pacijenata. Samo u prva tri meseca ove godine urađeno je 2.506 inspekcijskih nadzora, što je za 45 inspektora ogroman posao - nastavlja doktorka Mihailović.
Nije lako rasporediti tako mali broj inspektora da kontroliše rad oko 3.500 zdravstvenih subjekata u Srbiji. U pojedinim gradovima i okruzima čak nemaju inspektore, tako da se dešava da prilikom kontrole određene ustanove inspektori putuju i do 200 kilometara u jednom pravcu.


Inače, osim inspekcijskih nadzora u zdravstvenim ustanovama, rade se i nadzori nad stručnim radom. Ti redovni spoljni stručni nadzori rade se po utvrđenom planu za svaku tekuću godinu i svaka ustanova je pod ovim nadzorom bar jednom u dve-tri godine. Ministarstvo organizuje i vanredne provere kvaliteta stručnog rada po zahtevima građana, i to nad radom zdravstvenih radnika (kada postoji sumnja u njihov stručni rad), sa ciljem utvrđivanja stručne greške. Oba nadzora se rade po strogo utvrđenoj proceduri i obavljaju je stručni nadzornici sa liste nadzornika. To su najpoznatiji stručnjaci iz pojedinih oblasti medicine, koje predlažu komore zdravstvenih radnika.


Tokom prošle godine urađeno je oko 50 vanrednih stručnih nadzora, a u prva tri meseca ove godine čak 13.

Izvor:BLIC 18.04.2010

Arhiva vesti...»

Vaši komentari:

Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

Još uvek nema komentara

Prikaži/Sakrij Formular komentaraDetalji strane
apoteka prirodni preparati
Kreme i Melemi