Zdravstvo

socijalna zaštita

 

Pravo na tuđu negu i pomoć

 

Pravo na tuđu negu i pomoć može ostvariti lični penzioner, porodični i invalidski penzioner, ako je potpuno nesposoban da se stara o sebi ili ima oštećenje čula vida. Zahtev za priznavanje prava za "pomoć i negu drugog lica" podnosi se filijali u mestu prebivališta. Pre odlučivanja o ovom pravu građanin se upućuje na invalidsku komisiju radi utvrđivanja stepena nesposobnosti. Na osnovu nalaza i mišljenja prvostepene lekarske komisije odlučuje se o priznavanju prava na tuđu pomoć i negu.

U filijali osiguranici mogu dobiti uverenja o visini penzije i drugim podacima koji se vode po službenoj dužnosti. Zahtevi za izdavanje uverenja oslobođeni su plaćanja administrativne takse.


Potrebna dokumentacija za ostvarivanje naknade za tuđu negu i pomoć:

 • pisani zahtev
 • fotokopija lične karte
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih ili venčanih
 • fotokopija čeka od penzije
 • fotokopija zdravstvene knjižice
 • predlog za veštačenje
 • uverenje o nezaposlenosti
 • potvrda fonda PIO da nije ostvarena penzija
 • fotokopija medicinske dokumentacije
 • ukoliko je osoba rođena van teritorije Srbije - uverenje o državljanstvu.

 

  Dokumentacija potrebna za ostvarivanje različitih vrsta pomoći:
  usvojenje, pravo na materijalno obezbeđenje, jednokratna novčana pomoć, pomoć u kući, pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu,Pravo na pomoć za osposobljavanje za rad.(preuzmi )Dokumentacija potrebna za ostvarivanje različitih vrsta pomoći

  Naknada za tuđu negu i pomoć

  Pravo na naknadu za tuđu negu i pomoć imaju korisnici penzija i osiguranici kojima je, zbog prirode bolesti ili povrede, neophodna pomoć drugih u obavljanju osnovnih životnih potreba. Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo, praktično, imaju samo nepokretni, slepi, dementni i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi. U slučajevima kada invalidska komisija proceni da zdravstveno stanje može da se poboljša, zakazuje se kontrolni pregled.

  Naknada za "tiđu negu i pomoć" za jul 2014.god. iznosi 15.827,12 dinara, a prima je oko 77. 000 korisnika. Ova isplata nije uslovljena visinom drugih primanja.

  Visina novčane naknade za tuđu negu i pomoć određuje se u visini iznosa usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika u Fondu zaposlenih na dan 10.04.2003. godine i usklađuje na isti način kao i penzije.

  Informacija preuzeta od republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

  Vesti :
  » Sve više zahteva za tuđu negu i pomoć

  » Zahtevi Fondu PIO 

  My Great Web page

  Vaši komentari:

  Prikaži/Sakrij Komentare / Prikaži/Sakrij Formular komentara

  Još uvek nema komentara

  Prikaži/Sakrij Formular komentara  Detalji strane
  apoteka prirodni preparati
  Biljna Sinergija